Maatwerk software

Efficiënter werken met maatwerk software

Alhoewel er al vele programma's zijn om jouw werk te ondersteunen, passen ze niet altijd goed in jouw workflow. Eén optie om dit te verbeteren is om de systemen te verbinden. Maar ook dit is niet altijd voldoende.

Wat overblijft is maatwerk software: een webapplicatie, mobiele app of desktopapplicatie helemaal gebouwd om jouw wensen en behoeften heen. Dit hoeft niet enorm complex te zijn, ook een klein programma kan al vele voordelen bieden!

Werkwijze

Welk probleem wil je oplossen?

Maatwerk software ontwikkelen begint altijd bij het probleem in kaart brengen. Waar loop je tegenaan, welk probleem probeer je op te lossen? Het kan heel goed zijn dat de uitkomst van deze fase is dat het probleem niet technisch is, of dat er geschikte standaard oplossingen zijn waar je niet van op de hoogte was.

Voorstel

Blijkt dat maatwerk software wél een goede oplossing is, dan doen wij een voorstel. Hoe ziet een goede oplossing eruit, welke functionaliteit moet het bevatten? Wordt het een webapplicatie, app, desktopapplicatie of volstaat een eenvoudig script? Ook maken we afspraken over onderhoud en doorontwikkeling. Het is belangrijk de omvang van het project goed af te bakenen en hier heldere afspraken met elkaar over te maken.

Ontwikkeling en vervolg

Als alles akkoord is, gaan we van start. Tijdens het ontwikkelen houden we nauw contact, zodat we steeds zeker weten dat we op de goede weg zitten en niemand voor verrassingen komt te staan. Afhankelijk van de wensen en gemaakte afspraken, blijven we bij het project betrokken voor doorontwikkeling en/of onderhoud.

Kosten

Uiteraard wil je weten wat het kost om maatwerk software te maken. Helaas is daar geen eenduidig antwoord op, het hangt helemaal af van het project. Maatwerk software hoeft niet per se heel duur te zijn, want zelfs in maatwerk software zitten standaard elementen die snel te ontwikkelen zijn. Afhankelijk van het project en jouw wensen zijn er drie opties als het gaat om de prijs.

Fixed fee

We spreken een vaste prijs af voor een compleet project. Dit doen we voornamelijk bij overzichtelijke, afgebakende projecten.

Uurprijs

We spreken een uurtarief af en maken een ureninschatting. Loopt het helemaal anders, dan gaan we natuurlijk tijdig in gesprek.

Naar gebruik

Heel soms nemen wij (een deel) van de ontwikkelkosten op ons, waarna je betaalt naar gebruik. Bijvoorbeeld een bedrag per maand op basis van het aantal gebruikers in het systeem.

Voorbeelden

Bekijk hier enkele voorbeelden van maatwerk software

Tijdwinst door automatiseren

Tijdwinst door automatiseren

Een klus van een dag kost nu nog maar enkele minuten

Meer weten?

Meer weten?

Bel 06 275 645 28